Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

bloga Life in 20 kg

Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o korzystaniu z plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Life in 20 kg pod adresem www.lifein20kg.com.

Właścicielem bloga Life in 20 kg jest Martyna Skura, zamieszkała w Redzie (Polska). Kontakt z autorką jest możliwy pod adresem mailowym – skura.martyna@gmail.com. Właściciel bloga jest administratorem danych.

1. DEFINICJE

Na potrzeby polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie następujących pojęć:

 1. Administrator – właściciel bloga, Martyna Skura, zamieszkała w Redzie. Kontakt mailowy: skura.martyna@gmail.com.
 2. Blog – blog dostępny pod adresem www.lifein20kg.com, na platformie WordPress (www.wordpress.com), domena w serwisie Kylos (www.kylos.pl).
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.
 4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie), ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika

4a. Podanie danych przez Użytkownika jest w dobrowolne.

4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

 1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie WordPress.
 2. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 3. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga

IV. Podstawa przetwarzania danych.

 1. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
 2. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

3. SYSTEM KOMENTARZY

 1. Blog korzysta z systemu komentarzy WordPress.
 2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (nazwy użytkownika, adresu email, adresu witryny i treści komentarza) przez system komentarzy WordPress zgodnie z jego polityką prywatności.
 3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie WordPress.
 4. Treść komentarzy i dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu zamknięcia bloga.
 5. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie WordPress.

4. KONTAKT E-MAILOWY 

 1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail dostępnego na stronie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (e-mail). W treści e-maila użytkownik może podać inne dane osobowe.
 2. Dane przekazane po przez e-mail wykorzystywane są do obsługi Użytkownika. Treść e-maila może podlegać archiwizacji.

5. PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
 2. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
 3. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
 4. w celach statystycznych;
 5. w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie).

2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione lub niemożliwe.

6. POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

 1. widget Facebook służący do przeglądanie polubień strony;
 2. widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
 3. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.

7. POSTY SPONSOROWANE

 1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji produktów lub usług.
 2. Post sponsorowany zawiera reklamę produktu lub usługi w postaci recenzji oraz informację o producencie lub usługodawcy, który przekazał ją do recenzji.
 3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu wyłącznie w celach marketingowych.
 4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
 5. sklepów internetowych umożliwiających kupno produktu lub usługi;
 6. strony producenta lub usługodawcy, które przekazało produkt lub usługę do recenzji;

Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.